Ihmisen äänensävy voi vaikuttaa hevosen tunnetilaan - mieti, miten hevosellesi puhut!

by - 8.8.22


Oletko miettinyt, millä tavalla puhut hevosellesi? Uusi tutkimus osoittaa, että hevoset osaavat erottaa, onko ihmisen puhe positiivisesti vai negatiivisesti latautunutta. Toukokuussa 2022 julkaistu tutkimus keskittyi tutkimaan kesyhevosten ja villihevosten, eli przewalskinhevosten, sekä kesysikojen ja villisikojen reaktioita nauhoitettuihin ääniin selvittääkseen, kykenivätkö eläimet erottelemaan ja havaitsemaan äänitteiden tunnetilan.
Tutkimuksessa selvitettiin, miten hevoset sekä siat reagoivat nauhoitteelta kuuluviin ihmisten sekä eläinten ääniin. Tutkijat huomasivat, että eläimet reagoivat voimakkaammin negatiivisesti latautuneeseen ääneen ja joissain tilanteissa jopa peilasivat sitä tunnetta, joka äänestä kuului.⁣ Sillä ei ollut merkitystä, oliko kyseessä samanlajisten, erilajisten tai ihmisten ääntely; sekä kesy- että villihevoset reagoivat negatiiviseen äänensävyyn voimakkaammin kuin positiiviseen.
Tutkimustulokset viittaavat siihen, että ihmisen puheella voi olla suora vaikutus eläimen tunnetilaan - niin hyvässä kuin pahassa. Se tapa, jolla puhumme hevosillemme, ei siis ole yhdentekevä!⁣ Kun seuraavan kerran olet hevosen (tai muun eläimen) läheisyydessä, mieti, miten puhut. Onko äänensävysi lempeä ja ystävällinen vai kuuluuko siitä kenties läpi hermostuneisuus ja turhautuminen?⁣
Lähde:⁣
Maigrot, A-L., Hillmann, E. & Briefer, E. F. (2022). Cross-species discrimination of vocal expression of emotional valence by Equidae and Suidae. BMC Biology, 20(106).⁣ https://doi.org/10.1186/s12915-022-01311-5

Lue myös nämä!

0 kommenttia